logo szkoły
   
   


   
   
Wszystko zaczęło się we wrześniu 2002r. Pierwsza klasa integracyjna - Ie, pierwsi niepełnosprawni uczniowie, pierwszy nauczyciel wspomagający. Integracji uczyli się wszyscy: uczniowie – ci niepełnosprawni i sprawni, nauczyciele, rodzice, nawet pion administracyjny. Dziś wózek na korytarzu szkolnym nie budzi już w uczniach zaskoczenia - to norma, podobnie jak normą są migający głusi czy osoby z inną, mniej lub bardziej widoczną niepełnosprawnością. Pierwsze prezentacje w Teatrze Impresaryjnym, pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, nasz i tylko nasz transport, pierwsze świadectwa niepełnosprawnych maturzystów. Może i windy nie mamy, ale życie nauczyło nas, że są gorsze bariery dla niepełnosprawnych. Imprezy cykliczne
Dzień Osób Niepełnosprawnych
W 1992 roku, na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992), Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło dzień 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Z tej właśnie okazji co roku w grudniu obchodzimy w naszej szkole Dzień Osób Niepełnosprawnych. Obchody to nie tylko okazja do oderwania się od nauki, występów i zabaw, ale to również przypomnienie, że osoby niepełnosprawne są nieodłączną częścią naszego społeczeństwa
Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
Udział naszej szkoły w imprezie zapoczątkowała niepełnosprawna licealistka Agnieszka Maciejewska w roku 2003. Od tamtego czasu minęło już wiele lat, a do występów na scenie włocławskiego teatru jest coraz więcej chętnych.
Wystawy prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej we Włocławku
 Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej we Włocławku istnieje od początku integracji w naszej szkole. Wystawy i kiermasze pięknych prac niepełnosprawnych uczestników warsztatów stały się już dla nas miłą tradycją.

www.integracja.org
www.niepelnosprawni.pl
www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc
www.idn.org.pl
www.pfron.org.pl
miejsca.org/2007/przestrzen-niepubliczna
W dniach 3- 8 czerwca grupa młodzieży z V Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do Luksemburga i Brukseli. Wyjazd był formą nagrody dla najaktywniejszych szkół uczestniczących w projekcie GMINOWO. Pierwszym celem wyjazdu było zapoznanie młodzieży ze strukturami i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej. Dobre praktyki samorządowe przedstawili nam lokalni urzędnicy w Schengen i Luksemburgu. Omawiając rolę i znaczenie samorządów lokalnych na tym obszarze, zwrócili uwagę na kierunki rozwoju Unii Europejskiej. Z racji tej, że Luksemburg jest wielokulturowym państwem (około 45% mieszkańców to obcokrajowcy), kwestie integracji społeczności lokalnej wysuwają się na plan pierwszy. Samorządy lokalne muszą podejmować dużo działań, aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu i dążyć do pogłębionej integracji społecznej. W Schengen zwiedziliśmy także Muzeum Europy, gdzie znajduje się wystawa dotycząca powstawania i rozszerzenia strefy Schengen. Drugim celem wyjazdu było poznanie roli Polski w strukturach Unii Europejskiej. W tym celu udaliśmy się do stolicy Unii- Brukseli- gdzie odwiedziliśmy instytucje europejskie takie jak: Komitet Regionów, Parlament Europejski i Komisja Europejska. W każdej z tych instytucji uczniowie z projektu GMINOWO spotkali się z przedstawicielem z Polski, który omówił naszą rolę w Unii od roku 2004, a także perspektywy na kolejne lata. Podstawowym tematem omawianym na tych spotkaniach była polityka regionalna i korzyści z niej wynikające dla Polski. I tu pojawił się także akcent włocławski. W Komisji Europejskiej prelegent podawał przykłady wspierania inicjatyw lokalnych przez Unię Europejską- we Włocławku przykładem jest utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości. Oprócz oficjalnych spotkań mieliśmy okazję zwiedzić Parlamentarium, które jest multimedialnym Muzeum Parlamentu Europejskiego, to była świetna nauka przez zabawę. Spotkanie z posłem do Parlamentu Europejskiego Piotrem Borysem było bardzo ciekawym doświadczeniem dla młodzieży. Pan Piotr Borys jest młodym, ambitnym człowiekiem, który zaczynał swoją polityczną karierę jako 18 letni radny w dolnośląskim. Zachęcał młodych ludzi do aktywności obywatelskiej, do działań na rzecz szkoły, środowiska lokalnego, które nie tylko dają ogromną satysfakcję, ale i doświadczenie, które później można wykorzystać. Na każdym kroku podkreślano także potrzebę uczenia się języków obcych, jako niezbędnej kwalifikacji w dzisiejszym świecie. Odwiedziliśmy także Dom Polski Wschodniej, gdzie przedstawiono nam zakres współpracy województw Polski wschodniej, ale dowiedzieliśmy się o możliwościach współpracy pozostałych województw ze strukturami Unii Europejskiej. Miłym zaskoczeniem były dla nas wszechobecne akcenty polskie: w Muzeum w Schengen wypowiedź Bronisława Geremka, w Brukseli informacje o Solidarności, o Jerzym Buzku itp., które świadczą że Polacy odgrywają w Unii Europejskiej znaczącą rolę. Wyjazd edukacyjny zakończył się słodkim akcentem- na pamiątkę z Belgii młodzież zakupiła dla swych bliskich trufle i praliny. Uczestnictwo nasze w wyjeździe jest dowodem, że warto się angażować w projekty obywatelskie. Działania nasze zostały docenione, dlatego młodzież z V Liceum Ogólnokształcące znalazła się wśród wyróżnionych szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Koordynator projektu Bożena Piętowska

V LO w projekcie MŁODY OBYWATEL
29 maja br. uczennice klas drugich pod opieką p. Bożeny Piętowskiej uczestniczyły w podsumowaniu projektu Młody Obywatel. Uczniowie LMK przedstawili zebranym w auli gościom, jak wyglądała ich współpraca w ramach projektu z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”. Następnie odbył się konkurs o włocławskich muzeach, podczas którego młodzież mogła zweryfikować swoją zdobytą wiedzę. Nasze uczennice bardzo dobrze radziły sobie z pytaniami, które wcale nie były takie proste. Nagrodami za uczestnictwo w konkursie była torba słodyczy.

11 kwietnia br. podsumowano w Bydgoszczy II edycję wojewódzkiego konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Mądra Pamięć”: „Gloria czy vae victis? Zwycięzcy i przegrani II wojny światowej”.
Zadaniem uczestników konkursu było napisanie ciekawego eseju historycznego na temat: Gloria czy vae victis? Zwycięzcy i przegrani II wojny światowej. Za tytułowych „zwycięzców” i/lub „przegranych” autorzy prac mogli uznać zarówno poszczególne państwa (np. Polska, ZSRR) lub konkretnych ludzi (np. żołnierzy wyklętych z Kujaw, członków własnej rodziny itp.). Liczyła się przede wszystkim kreatywność i pomysłowość.
Na konkurs napłynęły łącznie 64 prace z 23 szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.
Wyróżnienie II stopnia otrzymała Monika Bartczak z V Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Szumana we Włocławku za pracę Gloria czy vae victis? Zwycięzcy i przegrani II wojny światowej przygotowaną pod kierunkiem Bożeny Piętowskiej.
Gratulujemy i życzymy powodzenia na maturze!BURMISTRZ I RADNI GMINOWA WYBRANI!!!
9 kwietnia 2013r. w V Liceum Ogólnokształcącym odbyły się symulacje wyborów samorządowych w ramach projektu GMINOWO. W symulacji wzięło udział 85 uczniów z 4 szkół:
V Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Samochodowych.
Młodzież została podzielona na 7 zespołów: KOMISJA WYBORCZA, MEDIA oraz 5 KOMITETÓW WYBORCZYCH- Konserwatyści, Przedsiębiorcy, Socjaliści, Liberałowie, Teraz My. Każdy zespół otrzymał zadania do wykonania. Młodzi wyborcy wcielali się w role kandydatów na burmistrza, radnych, dziennikarzy, rzeczników prasowych, członków Komisji Wyborczej. Przez dwie godziny opracowywali materiały potrzebne do kampanii wyborczej oraz debaty kandydatów na burmistrza. Każdy KOMITET WYBORCZY opracował program wyborczy kandydatów i przygotował ulotki. Członkowie grupy MEDIA przeprowadzali wywiady z kandydatami, a następnie wydali gazetkę GŁOS REGIONU. Najciekawszą częścią symulacji była debata kandydatów na burmistrza GMINOWA. Kandydaci na burmistrza zaprezentowali swój program wyborczy, a następnie odpowiadali na pytania dziennikarzy oraz uczestników symulacji.
Po aktywnej kampanii, nastąpiła cisza wyborcza i głosowanie. Po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłosiła wyniki. BURMISTRZEM GMINOWA został MATEUSZ PĄCZEK- Komitet Wyborczy „Teraz My”.
RADNYMI GMINOWA ZOSTALI:
z Komitetu Wyborczego „Liberałowie”- PAULINA MAJCHRZAK I PATRYK MAJCHRZAK,
z Komitetu Wyborczego „Konserwatyści”- KINGA SZCZOTKOWSKA,
z Komitetu Wyborczego „Socjaliści”- BARTŁOMIEJ SZOSTEK,
z Komitetu Wyborczego „Teraz My”- BARTOSZ PIETRZAK.
Symulacja wyborów samorządowych dobiegła końca. Prowadzący symulację podziękowali uczestnikom za wspólną zabawę. Symulacja wyborów samorządowych w ramach projektu GMINOWO, była nie tylko lekcją samorządności dla przyszłych wyborców, ale okazją do integracji szkół ponadgimnazjalnych z Włocławka.
Społeczność V Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana serdecznie dziękuje gościom Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Samochodowych za przyjęcie naszego zaproszenia. Projekt GMINOWO dobiegł końca, symulacja była ostatnim zadaniem do wykonania. Teraz będziemy czekać na podsumowanie i wyniki. Mamy nadzieję, że nasze działania zostaną wysoko ocenione.
Koordynator projektu Bożena Piętowska

Dnia 27 lutego 2013 roku odbyła się IV edycja konkursu wiedzy o Stanach Zjednoczonych „AMERICKNOW” organizowanego przez p. Wilmańską i p. Krajewską.
W konkursie wzięli udział uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana.
Mamy przyjemność ogłosić listę laureatów:
Miejsce I zajął uczeń klasy IIB Hubert Jędrzejczak
Miejsce II zajęła uczennica klasy IIIC Marika Kotarska
Miejsce III zajął uczeń klasy IIIB Michał Opaluch
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy bardzo za zainteresowanie oraz życzymy wielu kolejnych sukcesów.

21 marca w V Liceum Ogólnokształcącym im. Roberta Schumana odbył się FESTIWAL SAMORZĄDNOŚCI. Było to przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu GMINOWO. Uczestnikami Festiwalu byli uczniowie z włocławskich szkół ponadgimnazjalnych: III Liceum Ogólnokształcącego, IV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Samochodowych. Gośćmi specjalnymi byli Radni Miasta Włocławek, którzy pełnili również rolę jurorów: p.Joanna Borowiak, p.Sławomir Bieńkowski, p.Krystian Łuczak.
Festiwal składał się z dwóch części: zespołowej i indywidualnej. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali zadania wspólnie, mogli korzystać z materiałów- plakatów, przygotowanych przez organizatorów. Jednym z zadań było napisanie przykładowej uchwały intencyjnej Rady Miasta, którą ocenili goście- Radni Miasta Włocławek. Przez 60 minut uczniowie zmagali się z zadaniami przygotowanymi przez uczniów V LO. Nie było łatwo, mówili później uczestnicy, tematyka była szeroka- historia samorządu terytorialnego, struktura organów samorządu, zadania poszczególnych szczebli samorządu, rola jednostek pomocniczych gminy, prawa i ograniczenia radnych, zasady wyborów samorządowych.
Wyniki rywalizacji zespołowej przedstawiają się następująco:
I MIEJSCE ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
II MIEJSCE ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
III MIEJSCE III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Po krótkiej przerwie uczestnicy przystąpili do testu wiedzy o samorządzie terytorialnym. Pytania w teście dotyczyły wszystkich zagadnień, które zostały poruszone podczas rywalizacji zespołowej. Najlepsi z wiedzy o samorządzie terytorialnym:
I MIEJSCE DAWID SZPRYNGIEL ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
II MIEJSCE ARTUR TKACZYK ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
III MIEJSCE JĘDRZEJ WRÓBLEWSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
Jednocześnie organizatorzy dziękują za wsparcie FESTIWALU SAMORZĄDNOŚCI materiałami promocyjnymi, które zostały dodane do nagród. Materiały otrzymaliśmy od: Urzędu Marszałkowskiego z Torunia, Urzędu Miasta Włocławek, Wydawnictwa OPERON, Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu. Mamy nadzieję, że FESTIWAL SAMORZĄDNOŚCI przyczynił się do podniesienia wiedzy o samorządzie terytorialnym i uświadomił przyszłym młodym wyborcom rolę lokalnych władz samorządowych.
Koordynator projektu Bożena Piętowska

V LO NAJLEPSZE!!!
Podsumowany został pierwszy etap GMINOWA- projektu edukacyjnego, który V Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana realizuje od września 2012r. Do stycznia 2013r. szkoły uczestniczące w projekcie prowadziły monitoring władz samorządowych, poprzez m.in. udział w sesjach Rady Miasta, posiedzeniach komisji, spotkaniach z radnymi podczas ich dyżurów oraz grze miejskiej. Uczniowie wcielili się również w rolę wirtualnych radnych w gminie GMINOWO. W grze internetowej nasza szkoła zajęła czwarte miejsce pod względem zdobytych punktów, natomiast drugie pod względem procentowego udziału uczniów w realizacji tego zadania.
Działania młodzieży i opiekunów, intensywność wysiłków i uzyskane efekty zostały docenione przez organizatorów.
8 marca br. Fundacja Roberta Schumana z Warszawy przesłała wyniki rywalizacji w projekcie po zakończonym monitoringu- V Liceum Ogólnokształcące uzyskało I MIEJSCEwśród 22 szkół uczestniczących w projekcie.
Teraz czas na kolejny etap- lokalne wydarzenie. 21 marca 2013r. uczniowie V LO organizują FESTIWAL SAMORZĄDNOŚCI. Do udziału zostały zaproszone szkoły ponadgimnazjalne- zaproszenie przyjęło 7 szkół. Festiwal będzie sprawdzeniem wiedzy o samorządzie terytorialnym i dobrą zabawą. Dla zwycięzców i uczestników organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody. Nikt nie opuści PIĄTKI bez drobiazgu.
W kwietniu br. V Liceum Ogólnokształcące, jako jedna z 10 szkół uczestniczących w projekcie, przeprowadzi również symulację wyborów samorządowych. To ogromne wyróżnienie dla szkoły, uczniów i ich opiekunów, ponieważ w projekcie GMINOWO uczestniczą 22 szkoły z całej Polski.
Koordynator projektu Bożena Piętowska
WIĘCEJ W ARCHIWUM


Licznik odwiedzin dobowych


Obecni Goście


Centralna Komisja Egzaminacyjna
Centralna Komisja
Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w Gdańsku


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Europejski Fundusz Spoeczny
Kuratorium w Bydgoszczy
Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy


Urzd Miasta Wocawek
Urząd Miasta Włocławek


Edukator

Q4Sejm Dzieci i Młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centrum Edukacji Nauczycieli
Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku


Interklasa

CDiE
Centrum Doskonalenia
i Edukacji

Strona została zoptymalizowana w rozdzielczości 1024 X 768
dla Przegldarek IE 6.0-8.0, Mozilla, FireFox oraz Opera.
Autorzy: A. Kuligowski, R. Cześnin (zs5wloclawek@o2.pl). Wszelkie prawa zastrzeżone.