Hymn szkoły

Statut ZS5

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Program wychowawczy

Szkolny Program Profilaktyczny

Szkoła bez przemocy

Regulamin Komitetu Rodzicielskiego

Zestaw podręczników z numerami programów 2013/2014 (doc)