Czy mieszkańcy znają efekty pracy włocławskich władz i czy są z nich zadowoleni? Jak się żyje na włocławskich osiedlach? Czy urzędnicy dbają o promocję i ofertę kulturalną? Na te i inne pytania próbowali znaleźć odpowiedź uczniowie z V LO im. Roberta Schumana. Wyruszyli w teren, żeby porozmawiać z przedstawicielami urzędów, miejskich instytucji oraz przechodniami o stanie edukacji, kultury, transportu czy turystyki w mieście. 3 grudnia grupa uczniów z V LO wzięła udział w grze miejskiej będącej częścią projektu Gminowo Polskiej Fundacji im. Rober ta Schumana. Inicjatywa ta ma przybliżyć przyszłym wyborcom najniższy szczebel samorządu terytorialnego w Polsce. Młodzi śledczy opuścili na jeden dzień szkolne ławki i ruszyli na ulice Włocławka, poszukując informacji i wykonując kolejne zadania wyznaczone im przez organizatorów. Podzieleni zostali na 8 grup tematycznych, z których każda zajęła się innym wycinkiem zadań miasta. Uczniowie odwiedzili szereg instytucji, m.in. Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kulturalnej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, ale też teatr, plac zabaw i boisko. Nieodzowna była też wizyta w urzędzie. Część urzędników miejskich była początkowo zaskoczona pomysłem spotkań z młodzieżą, ale ostatecznie licealiści zostali bardzo dobrze przyjęci i poinformowani. Przedstawiciele magistratu wyczerpująco i długo odpowiadali na zadawane pytania. Niektóre instytucje przygotowały nawet dla uczestników gry materiały promocyjne w prezencie. Uczniowie musieli również podołać bardziej nietypowym zadaniom – spróbować zapisać dziecko do przedszkola, zbadać udogodnienia dla niepełnosprawnych i atrakcje dla młodzieży w miejskim parku, spróbować wejść na zamknięte osiedle i porozmawiać z jego strażnikiem. Bardzo ważnym elementem gry były rozmowy z przechodniami, których celem było poznanie ich oceny lokalnych władz. Niestety, udzielali oni wywiadów dosyć niechętnie, jakby obawiali się młodych ankieterów. Ogólny wydźwięk z rozmów z mieszkańcami był negatywny, nie są zadowoleni z pracy urzędników. Według włocławian przede wszystkim zajmują się błahymi sprawami, zamiast największymi bolączkami miasta – bezrobociem i fatalnym stanem dróg. Uczniowie uznali grę za bardzo udaną i chętnie angażowali się w jej przebieg. Wszystko zakończyło się warsztatami, na których młodzież jeszcze raz opowiedziała o swoich doświadczeniach, uwagach i wnioskach, dokonała analizy SWOT i napisała listy do urzędników, które następnie zostaną wysłane. Kolejnym etapem projektu będzie teraz napisanie całościowego raportu na temat funkcjonowania miasta. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły w organizacji i przebiegu gry miejskiej oraz służyły uczniom cennymi informacjami. Szczególne podziękowania dla fundatorów słodkiego poczęstunku: FIRMIE DUBIELAK i PANU BOGDANOWI WRZEŚNIEWSKIEMU, dzięki którym młodzież po powrocie z miasta mogła posilić się.Dołączcie do gry i zostańcie radnymi wirtualnej gminy Gminowo! Poczujcie na własnej skórze, jak to jest decydować o ważnych dla mieszkańców sprawach. Proponujcie i głosujcie nad uchwałami. Odpowiadajcie na pytania. Skorzystajcie z kursu na temat samorządu.
Gra jest punktowanym konkursem, który potrwa do 15 stycznia 2013 roku. Poszczególne działania w ramach gry - udział w głosowaniach, przejście kursu na temat samorządu, odpowiadanie na pytania itd. daje punkty. Trzech graczy, którzy zbiorą największą ilość punktów pojedzie w czerwcu na edukacyjną wycieczkę do Brukseli. Do biegu, gotowi, start!
adres strony: gminowo.pl
kod szkoły dostępny u p.Agnieszki Łukawczyk, p.Agnieszki Zdojewskiej, p.Bożeny Piętowskiej, p.Krzysztofa Krychowiaka.Pytania przygotowane przez młodzież realizującą projekt, nie zostały jeszcze wyczerpane, dlatego pójdziemy na kolejny dyżur radnych Miasta Włocławka.
Koordynator projektu: Bożena PiętowskaPrawie trzydziestoosobowa grupa uczniów V Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana jest zaangażowana w realizację projektu GMINOWO. Spotykamy się systematycznie, aby porządkować i weryfikować zdobyte informacje. 7 listopada br. miało miejsce takie robocze spotkanie, podczas którego młodzież w zespołach tematycznych omawiała zagadnienia przygotowujące do realizacji kolejnego zadania. Przed nami najważniejszy punkt monitoringu- GRA MIEJSKA. Musimy do niej przygotować się na 5!
Koordynator projektu6 listopada br. uczennice V Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana wraz z opiekunami: p.Piętowską i p.Zdrojewską spotkały się z radnymi z Okręgu 5- Zazamcze: p.Elżbietą Rutkowską, p.Jarosławem Hupało, p.Andrzejem Kazimierczakiem. Młodzież do spotkania przygotowała się wzorowo. Zebrała informacje na temat programów wyborczych dyżurujących radnych, działań podjętych w tej kadencji, aktywności na sesjach Rady Miasta. W trakcie spotkania uczennice zadawały wiele pytań związanych z programem wyborczym radnego, ale także z ogólną sytuacją miasta i najważniejszych spraw regionu. Zdobytą wiedzą podzielą się w raporcie z realizacji projektu GMINOWO. Spotkanie w Urzędzie to element monitoringu, którego celem jest także kontrola frekwencji radnych na dyżurach oraz zbadanie, czy mieszkańcy Włocławka korzystają z możliwości interweniowania u samorządowców. Działanie to było nowym doświadczeniem dla młodzieży szkolnej. Pierwsze lody przełamane!
Koordynator projektuDo ustalonego porządku obrad Rady Miasta, z inicjatywy klubu SLD, został wprowadzony nowy punkt, który dotyczył Apelu samorządowców Włocławka do parlamentarzystów naszego okręgu wyborczego w sprawie zmiany finansowania samorządów lokalnych. Pozostałe punkty obrad dotyczyły m.in. zagospodarowania przestrzennego miasta, planu rewitalizacji Włocławka, podniesienia podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz utworzenia nowych jednostek budżetowych we Włocławku.
Najbardziej burzliwym tematem była sprawa kształcenia młodzieży w szkołach włocławskich oraz kwestia podwyższenia podatku od nieruchomości i środków transportowych. W trakcie dyskusji na temat podatków głos zabrał jeden z mieszkańców miasta, który zaapelował do radnych o rozsądne gospodarowanie pieniędzmi publicznymi. Dużo emocji wzbudziło sprawozdanie ze złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych.
Uczestnictwo w sesji Rady Miasta to kolejne zadanie w ramach monitoringu działań prac samorządu gminnego. Pora na kolejny etap projektu „GMINOWO”. Będzie to samodzielna praca uczniów polegająca na gromadzeniu i poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zawarte w realizowanym przedsięwzięciu. Życzymy owocnej pracy!!!
Koordynator projektu.


Dnia 22 października 2012r. grupa uczniów pod opieką p. Agnieszki Zdrojewskiej i p. Bożeny Piętowskiej uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej. Było to pierwsze zadanie w ramach monitoringu działań prac samorządu gminnego. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia jak przygotowywane są nowe projekty uchwał, na czym polega praca radnych w komisji i jakie problemy nurtują społeczność lokalną. Tematyka posiedzenia była bliska młodzieży, ponieważ jednym z punktów porządku obrad była organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży- zima 2012/2013. Dużo emocji wzbudził projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej.
Projekt „Gminowo” dopiero zaczęliśmy realizować, ale planujemy wiele innych działań, które poszerzą naszą wiedzę na temat pracy samorządowców. Kolejnym krokiem będzie udział w posiedzeniu Rady Miasta w najbliższy poniedziałek.
Koordynator projektu
V Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana zgłosiło się do udziału w programie i przystępuje do działania. Warto nadmienić, że nie jest to nasz pierwszy projekt realizowany we współpracy z Fundacją im.Roberta Schumana. W poprzedniej edycji pt: „Jak działa moja gmin@?” osiągnęliśmy wysoką pozycję- piątą w kraju. Projekt z pewnością przyniesie wiele wymiernych korzyści zarówno jego uczestnikom, jak i całym społecznościom lokalnym. Zwiększy aktywność obywateli (w tym ich udział w wyborach samorządowych) poprzez powiększenie grupy mieszkańców, posiadających wiedzę na temat samorządu. Uczestnicząc w działaniach takich jak gry miejskie, gra internetowa czy symulacje wyborów do samorządów uczniowie kształtują i utrwalają pozytywne postawy charakterystyczne dla społeczeństwa obywatelskiego. Życzymy powodzenia naszym graczom!!!