PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM
regulamin
instrukcja
kontrakt
karta pracy
karta oceny
karta samooceny
lista tematów


Od października 2010r. w naszej szkole realizowany jest projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Lepsza przyszłość - raz jeszcze" nr WND-POKL.09.01.02-04-018/10.
W projekcie biorą udział uczniowie V Liceum i Gimnazjum nr 10. W liceum utworzono trzy grupy dla 45 uczniów, w gimnazjum 2 grupy dla 30 uczniów.
Na zajęciach uczniowie z problemami w nauce wyrównują braki edukacyjne. Programy zajęć zostały opracowane przez prowadzących nauczycieli z dostosowaniem do uczniów biorących udział w projekcie. Zajęcia odbywają się w poniedziałki dla trzech grup i we wtorki dla dwóch grup.